Estre on kohal Tehnika Teeviidal ja Künnimeistrivõistlustel